(Bicom Optima nový 2015)

BICOM OPTIMA

Naše tělo obsahuje tekutinu jako transportní médium ať už v buňkách nebo mezi nimi. Z buněk do buněk skrze tyto prostory prochází mnoho látek. Některé škodlivé se zde skladují, zůstávají. Tak v mnoha místech těla vzniká „divoká skládka toxinů aj.“, když ji tělo již nedokáže odvádět a odstranit z těla pryč. Tzn., že zejména játra, žlučník, ledviny, střeva již nezvládají plnit své funkce, jsou zaneseny a ochabují.

 

Hlavní obsah tekutiny je voda. V ní tak jako toxiny, nacházíme i mnohé zdravotní informace o nich. Je velmi nesnadné je odtud získat pro laboratoř, která by následně udělala určitá stanovení k další léčbě.

 

Ale je jiná možnost, jak získat potřebné informace. V tom nám může pomoct např. skvělý přístroj BICOM. Neinvazivní, jen dotykovou metodou rychle a jednoznačně ukáže zátěže, které pacienty (klienty) obtěžují a proto nemohou vést navyklý plný radostný životní styl. Odhalí materiály používané v lékařství, které tělo odmítá, které mu v pohledu do budoucnosti budou více a více škodit (dráždit, uvolňovat nežádoucí prvky aj.). Objeví rychle i viry, bakterie, patogenní mikroorganismy, elektrický smog, kterého v současnosti přibývá a proto už není, pro člověka z hlediska zdraví, zanedbatelný.

 

Vyšetření a léčení na přístroji je kvalitní, přínosné, účinné a komfortní.

......................................................

Zapper

Přístroj pro likvidaci plísní, bakterií, virů a mikrobů.

 

Principem působení přístroje je nalezení frekvence („capování“, na které je mikroorganismus „naladěn“) a tuto frekvenci použít proti němu na jeho zničení. Jakmile mikrob rezonuje s vyhledanou naši frekvenci namířenou proti němu, dojde k jeho likvidaci (po určitém čase a opakování).

Zapper má dvě elektrody, do každé ruky uchopíme jednu. Rukama začnou procházet elektrické impulsy. Frekvence okolo 1000 Hz mírně brní. Nad 1000 Hz není citelná. Během několika minut zvládne přístroj to, co léky činí týdny.

 

Borelióza, kterou trpí asi 40% obyvatelstva, se zlikviduje za 80 minut (antibiotiky několik týdnu a někdy není úspěšná).

Angína se dá zastavit za 40 minut a to i přesto, že má nemocný již druhým dnem horečky.

Bradavice zčernají a samy se vyloupnou během několika dnů. Nemusíme je vypalovat tekutým dusíkem (bolestivé a později není zaručeno, že se znova neobjeví), nebo jinak. Někdy už stačí 30 minutová aplikace Zapper - em.

Návaly pocení, migrény, gastritida a další (a další) nemoci a obtíže se též vyléčí pomocí frekvenční terapie.

 

Zapper produkuje impulzy, které hubí parazity a současně má pozitivní vliv na lidské buňky (antibiotika mají na letácích výčet nežádoucích účinků) a imunitu. Generuje kmity obdélníkového tvaru, které od 5 V výše ničí patogenní mikroorganismy (bakterie, parazity, viry, plísně…) v lidském těle.

 

Podrobně princip Zapper-u

Využívá zpětnou vazbu. Jev je založen na tom, že každý živý organismus vyzařuje určité neměnné typické vlnění (kmitání). Základní jednotkou frekvence (kmit za sekundu) je jeden Hertz čili 1 Hz. Royal Raymond Rife zjistil, že když se frekvence, kterou konkrétní organismus vyzařuje, použije proti němu, zničí ho to. Tyto cílené kmity rozkmitají či rozvibrují jeho obal (membránu) a ten to nevydrží. Kmitání mikroorganismu se zvyšuje až tak, že po malé chvilce praskne. Tím dojde k jeho usmrcení.

 

Membrány lidských buněk jsou sto tisíckrát odolnější vůči elektrickému napětí, než jsou membrány malých patogenních (pro člověka škodlivých) mikroorganismů.

 

Existuje mnoho Zapper přístrojů. Potřebujeme však mít takový, který má generátor, který při zatížení nemění průběh generované frekvence, ani tvar obdélníkových impulsů a u něhož nedochází k poklesům a výkyvům výstupního napětí.

Zcela spolehlivý je Super Ravo Zapper, nový produkt společnosti Z-Technology (viz příslušný článek).

Zapper - Security systém 2000

......................................................................

Super Ravo Zapper

Super Ravo Zapper je generátor frekvencí s unikátním výstupním signálem. Je tedy frekvenčním generátorem, který je určený pro rychlou likvidaci virů, plísní, bakterií a parazitů.

 

Základní příslušenství:

- kufřík, válcové elektrody, nabíječka, USB kabel

- desková elektroda s kovovými koncovkami

Frekvence k dispozici je v rozsahu od 1 Hz do 900 kHz (900 000 Hz).

Přesnost nastavení velká, až na tisíciny Hz nebo kHz.

Do nového Super Ravo Zapper-u lze uložit přes 740 předvoleb.

 

Generátor frekvencí má možnost velmi jemného ladění výstupního signálu.

Zadávat lze:

- 1) jednotlivé pevné frekvence

- 2) frekvence s posunem

anebo:

- 1) celé skupiny pevných frekvencí

- 2) celé skupiny frekvenčních pásem

 

Zadané požadavky Super Ravo Zapper automaticky po sobě spustí v jedné celistvé předvolbě. Do paměti přístroje lze uložit frekvence s přesností na tisíciny Hz nebo kHz. Ovládání je jednoduché a snadné (zapsání názvů předvoleb, hodnoty frekvencí, posun frekvence atd.).

 

Super Ravo Zapper přizpůsobíme přesně vlastním požadavkům.

.......................................................................................

RPZ 14 – Plazmový generátor

Příkon je 300 W při 900 kHz

Efektivní výkon při 900 kHz je 225 W

Napájecí napětí 230 V AC (120 V AC – USA)

Nižší pásmo od 1 Hz do 999 Hz při délce impulsu 3 (mikrosekundy) μS

Vyšší pásmo od 1 kHz do 900 kHz, délka impulsu 200 nS (nanosekundy)

Okamžitý výkon impulzu ve Vyšším pásmu je asi 7000 W

Váha přístroje: 25 kg

 

Plazmový generátor RPZ 14 je nejdokonalejší světový přístroj, který je sériově vyráběný. Výroba některých součástek je produkovaná jen na objednávku přímo společnosti Z-technology s.r.o., plazmové trubice jsou dodávané nejlepším světovým výrobcem z Kanady. Na konečné výrobě RPZ 14 se podílí i několik špičkových českých firem.

Generátory byly certifikované státním zkušebním ústavem České republiky, jsou platné pro celou EÚ.

 

Úspěšně léčené choroby tímto přístrojem jsou: borelióza, parazitární onemocnění, chlamydie, mykoplazmy, psoriatická artritida, helicobacter (v žaludku), psoriáza, herpes virus, onemocnění horních cest dýchacích.

 

Plazmový generátor nevykazuje žádné vedlejší účinky na organizmus, likviduje jen cíleně patogeny, které jsou jin naprogramované.

 

Léčba Plazmovým generátorem je pohodlná, příjemná a v každém ohledu zcela bezbolestná.

.....................................................................................

 

SENSITIV IMAGO 530

V roce 2009 dostal, v Plovdivu na mezinárodní technické konferenci, Zlatou medaili.

Na vývoji biorezonančního přístroje se podílely Japonsko, Rusko a USA. Byl uvažován původně pro kosmonauty. Biorezonanční efekt využívalo vojsko, ne k léčebným účelům…

 

_Senzitiv Imago 530_odstíní frekvence poradce, okolí a pacienta. To je důležité. Proto dosahuje téměř sto procentní dokonalosti (neovlivněn prostředím). Proto se hodí i pro vědecká použití.

Přístroj detekuje frekvence elektromagnetických impulsů klienta, předá je přístroji a ten odhalí patologické (škodlivé) procesy v těle člověka.
- určí těžké kovy.

- parazity: jde o neinvazivní analýzu na přítomnost virů, bakterií a jiných cizopasníků.

- chemikálie.

- geopatogenní zátěž: živé i neživé vysílá frekvence, které přístroj měří.

- kyselost čili pH těla: podmíněnost acidobazické rovnováhy ve tkáních.

- alergeny: detekuje dráždivé látky a jejich vlivy.

 

Umožňuje správný výběr a dávkování potravinových doplňků pomocí testování v biorezonanční komoře přístroje.

Obsahuje spektrogramy většiny typů jedů a alergenů v jídle, léčivech, pylech aj. Má asi 10200 spektrogramových kombinací.

Výsledky analýz zdravotního stavu člověka má 96 % kvalitu.

 

Za kvalitní přístroj z těch, které jsou na trhu (2015), lze považovat (kromě Imaga) jen Bicom, který ale není biorezonančním v pravém slova smyslu, pracuje tak že využívá akupunkturní body v meridiánech, ale metoda je zčásti subjektivní. Ostatní přístroje nejsou v daném smyslu kvalitní.

Např. přístroj Salvia snímá EAV změny elektrického odporu v akupunkturním bodu a dle toho vyhodnocuje zdravotní stav. Ale po několikerém měření na určitém místě (na ruce) se onen bod „unaví“. EAV přístroj je určen pro elektroakupunkturní diagnostiku. Zabýval se jí a přístroj sestrojil německý lékař Reinhold Voll (po roce 1940).

......................................................................................................................

Diacom

K zničení patogenních organismů, které omezují zdraví člověka.

 

Technická data přístroje:

Výstupní napětí úrovně signálu:

Pro frekvence 0 Hz až 80 Hz, při 12-15 V

Pro kmitočty 80,001 Hz -250,000 Hz, o napětí 10-12 V

Pro kmitočty 250,001 Hz - 999,999 Hz, při napětích 7-10 V

Pro frekvence Hz 1.000.000-9.999.99; 5-8 V

Frekvence výstupního signálu je: 1Hz -9.999.999 Hz

Nepřetržitý provoz 03:00

Přestávka mezi spuštěním:  30 minut

Výstupní proud až 80 mA. Přepínací rychlost je synchronizován impulsy 0.001 sec.

Z řady Diacom konkrétně DIACOM-SOLO-FREQ-PC.

Napájení 9-12 V / 500 mA.

 

Přístroj využívá k činnosti výkonný počítač. Je vhodný i pro domácí používání.

FREQ generátory představují zařízení reprodukující, dle pokynu ovladače, nízkofrekvenční elektromagnetické impulsy malé amplitudy od 5 do 12 voltů. Jsou určeny především k ničení mikroorganismů v různých prostředích (obsahující aspoň 30 % kapaliny). Při vystavení elektromagnetického pole živého organismu nemířené jisté přesné frekvencí dochází k rezonančnímu rozkmitání, v jehož důsledku nastane roztrhání a zničení membrány (mikroba).

............................................................................................................

Při srovnání Bicom versus Diacom považuji za lepší tento.