Rakoviny, ostatní civilizační a těžké nemoci

Dnes víme: že rakoviny umíme vyléčit.

Proto zde uvádím, že nejen rakovinu, ale i ostatní vaše nemoci vyléčím,

viz: e-mail a Telefon (kontaktujte mne).

Rakovina není hrozba

Bakterie

05.11.2015 01:42
Mikrob je označení pro jakýkoli ze stovek tisíc mikroskopických organismů na Zemi. Nejpočetnější jsou bakterie, jsou strukturálně nejjednodušší, nemají buněčná jádra, nacházená v jiných mikrobech. Většina se rozmnožuje dělením.

Viry a mikroskop pro vidění virů

05.11.2015 23:06
V Rifeho mikroskopu byly „barveny“ viry světlem. Pak byly tříděné podle emitovaných barev. Světlo bylo polarizováno hranoly a viry ozařovány monochromatickými paprsky. To umožnilo vidět pohyblivé organismy na pozadí nehybné tkáně při 5000 násobném zvětšení.

Lidská buňka

06.11.2015 23:30
Jednoduchý a srozumitelný popis k obrázku. Body odpovídají číslům v obrázku.   1. Základní cytoplazma je tvořena bílkovinami, sacharidy, lipidy a anorganickými látkami. Cytoplazma je polotekutá hmota, která obsahuje ostatní buněčné součásti. Kde bílkovina je látka, která obsahuje 20...

Nemoc a toxiny

07.11.2015 16:51
O bakteriích píše Rife, ve svých poznámkách, že samotné nevyvolají nemoci. Onemocnění nastane vlivem chemických složek těchto mikroorganismů. Toxinů, které vylučují svou existencí v lidském těle.   Jejich toxiny působí na buněčný metabolismus v těle a způsobí jeho...

Rezonance jako zbraň

08.11.2015 11:47
Princip je obdobný jako u nádoby, u níž se shodne kmitočet jejího materiálu s kmitočtem k ní příchozím. Když se tyto stejné typy kmitů (rychlost a délku) setkají, sčítají se a stanou se více silné a v tomto případě ničivé, nastane rezonance. Rozkmitání je tak silné, že se předmět...