Objednávky k diagnostice a léčbě

Biorezonance 3D

Kapacita jako Ing. Roman Dlapa CSc. z Prahy se zabývám zjišťováním mikrobiálních, parazitárních, psychických i jiných zátěží. K tomu používá od roku 2005 Salvii a EAM set. V současné době při měření považuje za důležité odlišit živou zátěž od neživé.

Od roku 2006 dlouhodobě ověřuje frekvence, které aplikuje na zahubení živé zátěže v těle klienta.

Na neživé zátěže nabízí detoxikační nebo informační produkty. Zátěže u klientů sleduje buď komplexně, nebo se zaměřuje na konkrétní problém dle požadavku.

 

Stres:

zkresluje výsledky měření a ukazuje na neexistující mikrobiální zátěž. Na počátku je vhodné provést harmonizaci a relaxaci. Pak již detekuje jen skutečnou živou zátěž.

Na živé organizmy úspěšně aplikujeme frekvence a na neživou zátěž doporučíme cílenou detoxikaci.

 

Bez detoxikace neživé zátěže nedoporučuji aplikovat frekvence. Bez naší cílené detoxikace se tělo po aplikaci frekvencí zahltí toxiny a můžete se cítit hůře. Náhodný výběr detoxikačních cest nebo produktů může toxiny jenom potlačit, nebo Váš stav ještě více zhoršit. Proto doporučuji jen takové preparáty, které se synergicky podporují, čistí organizmus a neslouží jen k potlačení. Mým cílem je pozitivní zlepšení Vašeho fyzického a psychického stavu. Výsledky našich spokojených klientů jsou potvrzeny laboratorně a lékařskými přístroji.

 

Na těchto principech pracuji Také.

a) Pomocí ověřených frekvencí (PC program) odstraním živou zátěž, v co nejkratší době a finančně výhodně, s plazmovým generátorem RPZ 14.

b) Na neživé zátěže dostanete cílenou léčbu v podobě detoxikačních bylin.

 

Máte-li otázky, prosím zeptejte se, rád odpovím.

Můžete využít i rodinného sezení (společně více lidí za zvýhodněných podmínek časových i finančních). Je to nejen vhodné, ale i potřebné, odstranit zátěže současně u všech lidí, kteří spolu žijí (tak zastavit přenos, reinfekci).

 

Objednávky přijímám:

mobil: 731 732 636

email: lecitelrajtvlastimil@seznam.cz

Léčitel, terapeut a bylinář RAJT Vlastimil.

(info je: i v levém sloupci Webu)