BĚHEM ADAPTACE ČLOVĚKA OVLIVŇUJÍ TYTO STRESORY

biologické – jsou důsledkem vystavení se bakteriím, virům, plísním, parazitům. To vše je součástí našeho okolí neustále.

chemické – vystavení těla toxinům, pesticidům, herbicidům, fungicidům, insekticidům, těžkým kovům, domácím a průmyslovým chemikáliím, výparům, prachu, kouři, tabáku, syntetickým látkám, drogám atd.

enviromentální – tělo je exponováno extrémním horkem, zimou, hlukem, ultrafialovým zářením, změnami barometrického tlaku, nadmořskou výškou, zdravotní prostředí, ad.

alergeny – xenoestrogeny (cizorodé látky, imitující účinky estrogenů), elektromagnetické vlivy (mikrovlny, radiové vlny, vysokonapěťové pole elektrického vedení, radioaktivní záření aj.).

nutriční – látky v potravinách, které vyvolávají (u některých lidí) alergii. Rafinované a mnohokrát zpracované potraviny, čili potraviny chudé na minerály (pěstované v nekvalitní půdě), nedostatečná výživa, alkohol, drogy, cigarety, volné radikály při konzumacích např. trans tuků (ztužené tuky). Volné radikály, které vznikají jako přirozené vedlejší produkty buněčného metabolismu nám též škodí.

fyzické – tedy tělesné faktory jako např. vysoký krevní tlak, namáhavá fyzická činnost, nepřiměřený tělocvik, chirurgický zákrok, zranění, úrazy, hlad, nedostatek kyslíku, intoxikace užíváním drog, nedostatek spánku, vážná onemocnění, infekce, těhotenství, chronická nadměrná stimulace ad.

psychologická – škodíme si strachem, depresi, hněvem, úzkosti, obavami, touhou, žalem, steskem, duševní nemoci, významnou psychickou změnou, duševními traumaty, zničujícím pocitem přílišné odpovědnosti…  Psychický stres je často provázen stresem fyzickým.

duchovní – vyvolané pocitem ztráty smyslu života, nebo onemocněním duše.

 

To je jen malý výčet problémů. Bylinné složky mají vždy příznivý vliv na náš citlivý organismus, jak popisují i nejstarší dochované herbáře. Patří k nim Senongův z Čínské dynastie Phijcheng existující 7000 let př.n.l.

 

Novodobé studie výzkumu bylin se provádějí v bývalém sovětském svazu v největším biomedicinském institutu na světě. Kdyby se provádělo více seriózního vědeckého výzkumu na světě mediky, pak by studie lékařských komunit zřejmě dosáhla stejných výsledků, kterých specialisté na Ajurvéda a Čínskou medicínu získali už tisíce let zpět. Ale různé obtíže ve vědecké a lékařské komunitě neumožnily dojít k oním závěrům. Důvodů je několik. Roli hrají ekonomické zájmy ve smyslu, že rostliny nejsou dost drahé, aby pro obchodníky měly valnou cenu, ve srovnání s cenami farmaceutických výrobků. Společnost, jež obchoduje s farmaceutickým zbožím a doplňky stravy ví, že na drahém výzkumu rostlin v počátcích nevydělá. Rostlinné výrobky lze jen obtížně patentovat. Ale bez patentu, tohoto druhu ochrany, nebudou mít společnosti chuť investovat do výzkumu fytofarmatik větší částky peněz. A my nebudeme mít dost přirozených možností udržet své tělo zdravé!

ŠEST STUPŇŮ PŘEKYSELENÍ

Podle MUDr. Michaela Worlitschka.

 

1. stupeň

Ideální stav má optimální rovnováhu mezi kyselinami a zásadami.

 

2. stupeň

Tělo obsahuje skryté překyselení, čili latentní acidózu. S ohledem nato má zatím krev ještě stále dobrou schopnost dosahovat a regulovat správnou pH hodnotu. Avšak zásobárny se zaplňují zbytky kyselin. Pacient se necítí dobře. Ale není ještě nemocen. Stěžuji si zatím na nevysvětlitelnou únavu, dušnost, bolest v oblasti žaludku, na zácpu apod.

 

3. stupeň

Přechodné překyselení čili akutní acidóza. Je to posuv v acidobazické rovnováze, jenž může být způsoben jakýmkoliv infekčním onemocněním, stavem po překonání nemocí aj.  Po překonání onemocnění se látková výměna (metabolismus) zase normalizuje, jestliže jsou v těle zásadité rezervy. Ale jestli je jich nedostatek, má organismus sklon k opakovanému podléhání infekcím. Imunita selhává.

 

4. stupeň

Chronické překyselení neboli chronická acidóza. Projevuje se v záhadných podobách nejrůznějších onemocnění. Jejich původ je většinou neznámý, jako je např. revmatismus, alergie, lupus (imunitní systém vytváří protilátky proti svému tělu), únavový syndrom ad.

 

5. stupeň

Neboli místní překyselení tedy lokální acidóza. V některých částech těla je stav kyselosti vysoký a tělo již nezvládá návrat k rovnováze. Dostavují se srdeční potíže, mozkové příhody, shluky krvinek, příliš lepivá viskozita krve, zvýšení fibrinogenu (má vliv na srážlivost krve a stavění krvácení z cév, prozrazuje záněty), nedostatek kyslíku v krevním průtoku. Tkáně se neodvratně „dusí“ a umírají.

 

6. stupeň

Kyselá smrt, konečná a neodvratná. Organismus se dostal za hranici, kde už není možná regenerace ani s přispěním léčiv. Nastává v důsledku selhání ledvin, smrtelného infarktu, mrtvice, rakoviny, či diabetického kómatu (cukrovka).

 

Oba poslední znamenají velmi vážné překyselení organismu, těžké nemoci a velmi reálnou možnost, že život za toho stavu v těle se chýlí ke konci a následuje smrt. Tělo nezvládá neutralizovat tkáně, biologické procesy neběží tak jak mají, tělo se neumí nadále zbavovat toxinů, regenerovat se a bránit, atd. Označujeme to různými nemocemi, ale příčinou je popsané.

SYNERGIE

 

Pojem je odvozen z řečtiny a znamená společné působení, kdy výsledek je větší, než by se očekávalo z matematického součtu jednotlivých účinků.

Také u našich čajů se využívá synergie. Obsahují mnohonásobný účinek daný fytochemickými složkami, které v bio matičních rostlinách spouští interakci. Tímto způsobem léčivé substance a jejich energie už nepůsobí jen na bází atomů a molekul, ale na principu rezonance. Plusové náboje přitahují záporné (mínusové). Znečistění nukleotidy, těžkými kovy, patogenními parazity se jejich vlivem odstraní. Tyto směsné čaje dokážou vytáhnout jmenované z kanálů buněk a znormalizovat všechny tělesné orgány (vše je sestaveno ze základní jednotky – buňky), tedy osu HPA.

 

Osa HPA

Lidské tělo má dva různé ochranné systémy. Jedním je imunitní, každému známý systém, nepřetržitě pracující a ochraňující tělo.

Druhý, který se označuje HPA je zmíněný. Zkratka vychází z „hypotalamus – hypofýza – nadledvinky“. Tento systém není stále aktivní. Má pomáhat zvládat stresové situace, strach atd. Ale v dnešní době žijeme v mnohých obavách a systém se stává přetížen..

REVOLUČNÍ ŘEŠENÍ

Jde o revoluci v léčení všech nemocí a o zcela nový přístup k léčbě. Je to nový způsob, jak použít velmi efektivně rostliny a také houby.

 

- Důkladné odkyselení vede k duševnímu a tělesnému zdraví. To je prvořadé.

- Zaměření se na zdravotní problém následuje.

- Udržení dosaženého zdraví je podstatné do budoucna.

 

Bylinné natronové (zásadité) směsi s využitím supragemmosubstans SGS, proantokyanidinů OPC atd. jsou drcené a dynamizované kombinace divoce rostoucích bylin, plodů, pupenů s gigantickými obsahy nejvzácnějších a pozoruhodných přírodních adaptogenů. Tyto pozoruhodné přírodniny normalizují osu HPA, jsou adaptabilní na stres. Nezáleží, kterým směrem vychýlil stresor od normálu vlivem alostatického (neustálého kvůli stresům, útokům patogenů, počasím atd.) přetížení (nadledvinek, hypotalamu). Neuroendokrinní systém (velmi zjednodušeně je to složitá provázaná soustava nervová a endokrinní, ale je to ještě komplikovanější). Kde endokrinní systém znamená žlázy s vnitřní sekreci.

 

Přemrštěně zatížené tělesné soustavy buněk dokáží naše směsné čaje normalizovat, upravit činnost vnitřních orgánů a procesů a nastolit rovnovážný stav osy HPA.

 

Během stárnutí těla dochází vlivem nejrůznějších stresových situací, jako jsou psychosociální změny, negativní emoce, působení nejrůznějších patogenů a parazitů, dále kvůli fyzické zátěží, změnám počasí a životního prostředí, k prakticky neustálé „allostatické zátěži“.

 

Tyto léčivky pocházejí např. ze:

Sibiře, Himalájí, Altaje, Alp, západních Tater… Čaje jsou připravené z 3000 a více bylin a jejich nosičů. Dále se zde využívá fytoterapie a gemmoterapie. Ve směsích se používají i houby, kořeny ad. Uplatnění synergie (mnohonásobného účinku) fytochemických složek v biomatiční hmotě rostlin způsobí interakce. Proto tyto čaje působí na principu rezonance a ne pouze na využití léčivých složek (chemickým způsobem).

 

Nadrcené bylinné substance mají pozitivní (plusový) náboj. Veškerá znečistění v těle jsou záporně (negativně) nabitá. Pole okolo pozitivních nábojů přitahuje minusové pole.

 

Čaje účinkují na bázi rezonance tak, že dokážou odstranit znečistění od:

nukleotidů, těžkých a ostatních kovů – stroncium, vizmut, paladium, prazeodym, zlato, stříbro; ale i od azbestu, dále od patogenů (parazité, viry, bakterie, plísně, houby), které se vyskytují vždy spolu, na postižených oslabených místech, v těle současně. Vytáhnou je z buněčných kanálků, tím se buňka vyčistí a může normálně pracovat. Znormalizuje se celá osa HPA („druhý imunitní systém“).

 

Bio aura rostlin dokáže dále obnovit auru člověka. Kvalitní aura odpovídá kvalitnímu zdraví a naopak. Dnes již všichni (snad) věří, že auru máme (lze ji vidět na fotografii, nejde o slepou víru, ale o viditelný fakt). Je to jemná součást našeho těla, v níž se odráží také psychika…

 

Existují stovky tisíc rostlinných druhů. Podle některých odhadů jde o číslo 500000 (pět set tisíc) druhů rostlin. Dosud bylo popsáno necelých 300000. Jen v Amazonii roste údajně 440000 druhů rostlin (bylin, křovin, stromů). Z nich je podrobně zmapováno pouhé procento. Donedávna se soudilo, že jen malá část rostlin má antibiotické působení. Ale skutečnost je taková, že si všechny rostliny vytvářejí různou měrou protilátky na obranu proti mikroorganismům, které je napadají, poškozují a zabíjejí. Těchto látek bylo objeveno mnoho a je o nich nyní známo, že působí jak proti bakteriím, tak i proti plísním a virům. Ovšem fungují jiným způsobem, než syntetická antibiotika.

 

Rostliny mají své tajné zbraně a my je můžeme použít pro své zdraví. Je to svět rostlinných antibiotik, tzv. fytobiotik. Rostliny nám mohou být užitečné v boji s nemocemi, při terapii, proti virům, bakteriím, plísním, infekcím. Přírodní antibiotika se samozřejmě získávají z rostlin. Někdy vznikají jako produkt symbiózy (prospěšné soužití) mezi rostlinou a hmyzem. Např. jsou to med, propolis ad.

 

Současní vědci s analytickými laboratořemi a celým arsenálem jejich vybavení se snaží extrahovat z rostlin hlavní účinné složky a posoudit jejich kvalitu a možné požití při určité nemoci. Staří čínští a indičtí lékaři se spoléhali především na empirii (zkušenosti) a intuici. To byl jejich způsob poznání a vědění.

 

Rostliny obsahují tisíce rozmanitých účinných látek. Na důkladné prozkoumání jediné z nich by možná nestačil ani celý lidský život. Takovým příkladem je Kopřiva Dvoudomá. Byla považována za jednu z nejdůkladněji prozkoumaných bylin. Ale nyní se ukazuje, že ani o ni ještě toho dost nevíme.

 

Podíváme-li se na antibiotická působení rostlin, ani na tomto poli toho dost nevíme. Byliny mohou rozvinout jistý léčivý účinek pouze ve své celistvosti. Jedině tak se jejich antibakteriální a systémové vlastnosti spojují. Rostlina je celek. Působí jako celek. Ale protože se tak nepoužívá, protože vykrádači bylin farmaceutické kolosy v honbě za penězi, izolují z bio matiční hmoty jen některé složky, provádějí to špatně a mají špatné studie a složky, jež jsou nefunkční. Takto izolované od ostatních části svého rostlinného těla nemohou dát člověku vše, co pro něj mají!

 

Rostliny zde, na naši planetě Zemi, byly před člověkem (700 000 000, sedm set milionů let zpět odhadem) a za tu dobu si vytvořily fytochemické a mocné zbraně proti patogenním parazitům. Kromě toho, rostliny samy, dokážou odolávat radiačním, chemickým, enviromentálním, biologickým aj. vlivům. Jsou hepatoprotektivní (aktivně čistí a regenerují játra), čímž chrání játra před škodlivými účinky léků, před toxiny, chemikáliemi a to nejen v potravinách, ale i v kosmetice. To, že mají i radioprotektivní schopnosti znamená, že odolávají záření, ale také jsou odolné vůči smogu, prachu, chemickým sloučeninám, dále tzv. vůči superkarcinogenům (kombinace chlor, fluor, některé uhlovodíky a organické látky, skelný prach…). Další výčet by byl příliš dlouhý.

 

Další důležitou složku v bylinách tvoří Adaptogeny. Jsou to pozoruhodné přírodniny. Jsou to v bylinách královské elementy, které pomáhají lidskému tělu v adaptaci na život, na stresové podmínky (které jsou dnes neustálé s námi). Představují novou kategorii metabolických regulátorů přírodního původu, též zvyšují schopnost těla přizpůsobit se enviromentálním (mnohočetně různým) faktorům a vyhnout se přitom poškození. Blahodárné účinky při dlouhodobém užívání jsou spojené s pozitivním ovlivněním osy HPA (hypotalamushypofýza nadledvinky). Osa je součástí stresové soustavy, která hraje hlavní roli v reakcích těla na opakovaný stres.

RAKOVINA

Acidóza je jedním z více předpokladů, aby mohla vzniknout rakovina. Musí mít, k svému vzniku a rozvoji, kyselé prostředí v těle. V alkalickém nemůže vzniknout ani se rozvinout (dle Otto Wartburg – nositel Nobelovy ceny). Profesor objevil při svém výzkumu, že karcinogenní buňky žijí převážně na principech, které odpovídají kvasným procesům. Proto kvasivé potraviny nedoporučujeme. Kvasné prostředí podporuje také plísně…

 

Překyselené tělo je živnou půdou rakoviny, které se v něm daří.

PŘEKYSELENÍ PŘI SPORTU

 

Při sportovní činnosti vzniká ve svalech množství kyseliny mléčné, která musí být neutralizována minerálními látkami bylinné natronové čajové směsi. Tyto speciálně připravené „čaje“ mají obrovský přebytek zásadotvorných elementů. Přispívají k tomu v nich obsažené borůvky, bylinné adaptogeny, potřebné minerály, antioxidanty, triterpenoidy (ničí rakovinné buňky; jsou obsaženy v živých organismech včetně rostlin), fytochemické látky (rostlinný původ, nezbytné pro lidi).

 

Vypitím čaje, ještě před počátkem sportování, se složky v těle ihned mohou neutralizovat, zejm. přebytečné množství kyseliny mléčné (odstraňované v játrech). Po sportu nám pití čaje opět pomůže vyloučit kyseliny, které vznikaly námahou při cvičení, pryč z těla.

 

Pokud toto dodržíme, sport se stane zdraví prospěšným. Jinak se ohrožujeme opakovaným překyselováním a spějeme namísto ku zdraví, k nemocím! A to k většině nemocí ..

PŘEDČASNÉ STÁRNUTÍ

Překyselení těla má silný vliv na stárnoucí účinek a ten je o to větší, čím déle trvá. Naštěstí však je dalekosáhle vratný, když se znovu obnoví a udrží acidobazická rovnováha.

 

Při pravidelném, ročním a celoživotním, pití čajů pocítíte stoupající vitalitu, vyléčení a uzdravení. Dojde totiž k zřetelnému omlazení všech tkání. Také v obličeji se to projeví. A sotva existuje nějaké jiné opatření, s kterým by se dalo dosáhnout výraznějšího výsledku (kosmetika to určitě není, shora zakrývá neduhy..).

 

EKZÉM, LUPENKA

Z čeho vznikají? Mají na ně vliv škrkavky. Ony produkují látky, které způsobují alergie a ty se objevují na kůži.

Tito paraziti se ve velké míře vyskytují u domácích zvířat. Proto právě tyto rodiny jsou nejvíce ohroženy reinfekci. V těchto případech je nutno používat pravidelně ZAPPER, frekvenční generátor a protiparazitální bylinky!

NEMOCI

Abeceda nemocí z překyselení. Je zřejmé, že mnohokráte průmyslově vyráběné hybridní potraviny, chemicky zpracované, naše civilizační strava a způsoby stravování se postaraly o to, že jsme více méně zanesení odpadními látkami.

Překyselení těla nastává většinou proto, že konzumujeme maso, pijeme kávu, která je silným kyselinotvorným nápojem, dále pijeme různé „kokakoly“, koly, limonády, balené vody, jíme velké množství bílé (oloupané) mouky, běleného cukru aj.

Ještě před 100 lety byl cukr prodáván pouze v lékárnách. A jako jed, pro lidský organismus, tam i patří.

Výčet nemocí, které léčím, není úplný.

 

Acidóza, neboli překyselení těla, je jedním z předpokladu vzniků nemocí.

AIDS – syndrom selhání imunity, nemoci kloubů, kostry, kožní problémy ..

Alergie – bércové vředy, krevní tlak, mateřská znaménka, meziobratlové ..

Alzheimer

Antikoncepce – bolesti hlavy

Apatie

Artritida – revmatický zánět kloubů

Arterioskleróza – (též ateroskleróza) kornatění (nepružnost, tvrdnutí ..) cev, jejich nemoci

Artróza – degenerativní postižení kloubů

Astma (záducha)

 

Bércové vředy

Bolesti hlavy – i migrény

Bolesti v zádech

Bronchitida – zánět průdušek

 

Celulitida

Celiakie – alergie na lepek (trpí ji v česku asi 100 000 lidí)

Civilizační nemoci

Citová zátěž

Crohnova nemoc – střeva

Cukrovka (diabetes I, II, III typ) – včetně prediabetes

 

Demence

Deprese

Degenerativní onemocnění

Diabetická noha

Diverkulitidy

Dna (dříve známa jako pakostnice či podagra)

Drogová závislost – odvykání

Dýchací cesty

 

Ekzémy

Endokrinní žlázy

 

Gastritida – zánět žaludku

 

Hemeroidy

Hlava – tlaky v hlavě

Horečky

Hormonální poruchy

Hyper (nadbytek něčeho) stenóza a hypo (nedostatek) stenóza

Hypertenze

 

Imunita – syndrom selhání imunity

Imunita – oslabená imunita

Infarkt myokardu

Infekce – plísňové infekce

 

Játra – záněty jater

 

Kameny – žlučové, ledvinové

Klouby – záněty kloubů

Kolitidy ulcerózní

Končetiny – studené končetiny

Kornatění tepen

 

Ledviny

Loket – tenisový loket

Leukemie

Lupus

 

Maniodeprese – maniodepresivní bipolární poruchy

Menopauza – potíže

Migrény

Mozek – tinitus (nemoci mozku včetně pískaní, šustění, zvonění v uších aj.)

Mozková mrtvice

Mozková – nová onemocnění

Mykózy (plísně)

 

Nádory – nádorová onemocnění

Náhlá ztráta sluchu

Namožené svaly

Návaly horka

Nehty – lámavost

Neplodnost – neplodné páry

Nervová – onemocnění

Nervová soustava

Nervové bolesti – ostré

Nesoustředěnost

Nespavost a poruchy spánku

Neuralgie

Neurastenie

Neurodegenerativní nemoci – těžké nemoci CNS (centrální mozkové soustavy)

Neuropatie

Neuropsychózy

Neurózy

Nohy – potivé nohy

 

Obezita

Oční nemoci – šedý zákal, zelený zákal

Onemocnění jater

Onkologická onemocnění

Ostruhy (na patách výrůstky)

Osteoporóza (řídnutí kostní tkáně)

 

Paměť – ztráty

Paradentóza

Paraplegie

Parkinson

Plíce – Chronická plicní nemoc (CHOPN)

Plísně

Ploténky – bolesti

Ploténkové potíže

Pohlavní nemoci

Potence – poruchy

Premenstruační syndrom

Prokrvování – poruchy

Prostata

Průjem

Překyselení při sportu

Psychogenní neurologická onemocnění

 

Rakoviny – všechny typy

Rakovina kostí

Revma

Revmatismus měkkých tkání

Revmatoidní polyartritida (zánět několika kloubů)

Rozedma plic

Roztroušená skleróza

Rýma – senná rýma

 

Slezina – záněty sleziny

Slinivka – záněty slinivky

Sluch – ztráta sluchu

Stárnutí

Stárnutí – předčasné stárnutí

Stenózy – různé (zúžení)

Stres a náchylnost k stresu

Střeva – nemoci střev jako Crohnova nemoc, Ulcerózní kolitida, drobné výchlipky a trhliny ve střevech

Střeva – střevní potíže

Svaly – namožené

Svaly – svalová tkáň

Štítná žláza – její poruchy

 

Těhotenství

Tělo – tělesný pach

 

Únava

Usazování cholesterolu

Ústní dutina

Ústní dutina – zápach

 

Vaziva pojivová – tkáně

Vegetativní dystonie – rozvrácenost organismu

Vlasy – padání

Vyčerpanost

Výkyvy nálad

Vyrážky

Vysílení

Vznětlivost

 

Zácpa

Zažívaní – zažívací potíže

Zuby – zubní kazy

Žáha – pálení žáhy

PŘEKYSELENÍ

 

Kyseliny mají ničivý účinek! Dokážou rozrušit dokonale kámen, kov ad. Jestli setrvávají v těle, aniž b se neutralizovaly, způsobují nejrůznější choroby. Překyselený organizmus nemůže být zdravý, čím větší (delší a kyselejší) je zatížení těla, tím závažnější je onemocnění.

 

Ideální hodnota pH tkání leží mezi 7,4 až 7, 5. Ale u většiny lidí bylo zjištěno měřením, že dosahuje sotva 5,5 a to znamená, že acidóza existuje u většiny lidí. Hodnoty okolo pH 7 jsou neutrální, hodnoty směrem k 1 jsou stále kyselejší (acidózní), ale nad 7 více a více zásadité (bazické) směrem k 14. Celá stupnice je teoreticky od 1 do 14, ale reálně v těle nedosahuje takových mezních hodnot (pH 1, pH 14). Nicméně pH 5 je už dost kyselá oblast a v té u většiny lidí se nacházejí jak orgány, tak i probíhající procesy. Proto nastávají problémy.

 

Stoupá projev reinfekce, nesnášenlivost na chemické léky, zvláště na syntetická antibiotika, alergie na potraviny, ad.

 

Tělo v současnosti nestačí detoxikovat ohromná množství znečistění. Střeva, močové cesty, jejich sliznice, kůže, plíce jsou přetížená a to stále, dlouhodobě. Ve výsledku se to projeví různými záněty, bolestmi v krku, anginami, respiračními nemocemi, záněty jater, nosních dutin, očním slzením, bolestmi v uších, bolestmi hlavy atd. Průvodním jevem je dráždění a zhmoždění slizničních tkání. Příčinou je přijímána nekvalitní strava. Potraviny jsou tak složitě a dlouze zpracovávány, přidávají se do nich chemikálie a to vše v takové míře, že tělo sotva něco výživného nalézá. Zato obsahují potraviny velká množství nestravitelných a toxických látek, které nám ubližují rychle či plíživě, ale jistě. Dále si škodíme syntetickými antibiotiky, hormony ad. Tkáně sliznic jsou necitelným působením tak porušeny, že se jimi dovnitř do těla dostávají patogeny, paraziti, bakterie, prvoci, viry i plísně.

 

Léky nejen, že nezabírají, ale spouštějí řetězec dění, který vede k chronickým a těžko vyléčitelným vleklým nemocím. Proto bývá těžké vystopovat příčiny.

 

Když je takto drážděno střevo, objeví se Crohnova nemoc, zácpa a průjmy, záněty, krvácivost, ulcerózní kolitida, drobné výchlipky a trhlinky v střevní stěně. Takové vnitřní znečistění a nefunkčnost se musí v důsledku projevit později i na největším orgánu, na kůži. Patogeny jistě proniknou do ní a způsobí různé neurodermatitidy, ekzémy, akné, lupenku a další kožní onemocnění. Jaká je příčina? Kteří parazité to způsobují? Lékaři nám to neřeknou a to ani na specializovaném, tedy na kožním oddělení. Léčí nás léta a problémy přetrvávají!

 

Přesto se ví už dávno, oč jde!

Už v roce 1970 odhalil geniální vědec a průkopník v tomto směru, specialista na optiku Royal Reimond Raif možnost léčby. Léčby, která je téměř universální, pro všechny nemoci. Používal již tehdy plazmový generátor při léčení od patogenních mikroorganismů.

 

Největším průkopníkem poté se stala Hulda Regher Clarkova, která při svých výzkumech používala frekvenční generátory na ničení patogenů. K tomu našla substance, bez kterých je tato metoda neúčinná, neboť hrozí zpětná re infikace. Vydala knihy, kde popisuje revoluci v léčení všech nemocí. V podstatě zastává učení, že všechny nemocí způsobují jen dvě příčiny a proto jsou vyléčitelné. Jsou to nečistoty a paraziti.

 

Nemoci nikdy nevznikají nedostatkem hormonů, vitamínů ani genetickou dědičnosti, jak tvrdí lékaři. Dědičné nemoci neexistují, je to nesmysl. Existují nemoci vrozené, to ano. V souvislosti s dědičnosti (ale ne nemocí) se zmiňují pojmy jako Nukleotidy, DNA a RNA. Nukleotidy jsou obsaženy v jádrech všech tělesných buněk. Vznikají po rozštěpení nukleových kyselin. Nukleotidy jsou základními stavebními kameny obou nukleových kyselin DNA (desoxiribonukleová kyselina) a RNA (ribonukleová kyselin), které jsou nositeli dědičnosti (A pro acid = kyselina).