Leták o činnostech terapeuta a léčitele Vlastimila RAJTA

[4. leden 2016]

 

Léčím za pomocí vibrací elektromagnetického pole rostlin nádorová onemocnění i v posledním stádiu, kdy jsou pro člověka už značně nesnesitelné (bolesti aj.). Rakovina není jen o momentálním uzdravení projevů. Mne zajímá problematika hloub.

Italský lékař Tullio Simoncini tvrdí, že rakovinné projevy jsou vlastně houba Candida albicans, ve své knize „Rakovina je houba“.

Doktorka Clark zdůrazňuje význam parazitických motolic Fasciolopsis buski.

Všeobecně je známý karcinogenní účinek CEBV, HIV-1, HPV-16.

Z bakterií je typickým zástupcem Helicobacter pylori.

K tomu všemu musíme ještě uvážit vliv karcinogenních chemikálií a radiaci.

 

Věda vysvětluje vznik rakoviny změnami v buněčném jádru, zlomy chromozomů a následkem jsou porušené mechanismy buněčného dělení.

 

Nakonec široká laická veřejnost zajímající se o příčiny rakoviny se musí v jednotlivých teoriích ztratit.

 

Naštěstí jsou tady průkazné revoluční objevy dr. Royal Raymond Rifeho, vědce který objevil rakovinný virus, který pracovně nazval BX. Je tak malý, že jeho velikost je v rozmezí 0,2 – 0,8 mikrometrů. Dle dnešních studií se má za to, že ony BX jsou vlastně malé jednobuněčné bakterie, nejmenší na světě, tzv. mykoplazmata. Mají různé tvary. Jsou nejrůznějších forem: kulaté kokobacilární, vláknité, aj. Mají nejmenší genom i počet genů, postrádají některé metabolické dráhy. Dnes je známo 200 druhů mykoplazmata, z nichž 17 bylo nalezeno u člověka.

 

Dr. R.R. Rife, tento geniální vědec, sestrojil mikroskop, který není dodnes překonán. Dokonalosti jeho světelného mikroskopu propojeného systémem hranolů zatím nikdo nedosáhl. Byl schopen izolovat biologického původce rakoviny, pěstovat ho v médiu, pozorovat ho živého pod mikroskopem s pomocí soustředěných světelných paprsků určité frekvence a následně ho zesílením stejné frekvence zničit. Svoje pokusy opakoval natisíckrát. Vždy byl schopen izolovaným mikrobem vyvolat u zdravé tkáně nádor a z nádoru mikroby zase izolovat. Tento vědec nalezl přesné frekvence, jejichž krátkodobým působením dokázal původce rakoviny zničit. K tomu sestrojil plazmový generátor.

 

Dnes se používá jeho nástupce, plazmový generátor RPZ-14. Používám ho komplexně s supragemmoextrakty složek složených z bylin v počtu asi 6000 a jejich nosičů, které vytvářejí ve vzájemné interakci elektromagnetické pole až na úrovni plazmy. O tento výzkum se zajímá Rostlinolékařství, nový obor, též o vibrace a působení takových rostlin. Je však předmětem vědeckého bádání už na 3 tisíce let.

 

Moje nadčasová metoda obsahuje komplexní působení dynamizovaných supra gemo extraktů, čili speciálních bylinných výluhů, které propojuji s biorezonanční terapii plazmových generátorů.

 

1 – Vyléčil jsem rakoviny v posledním stádiu všech typů, bez ohledu na to, v kterých orgánech se nacházely. Např. leukémie vždy zmizela u každého jedince v průměru za 10 dnů. Byly u nich laboratorně testovány krevní vzorky s negativním výsledkem. Více na mých webových stránkách, kde dokládám lékařské zprávy z onkologických center s diagnózami jejich pacientů, kteří byli z rakoviny mnou vyléčeni.

2 – Dále léčím neurodegenerativní onemocnění typů Alzheimer, Parkinson, Roztroušená skleróza.

3 – Maniodepresivní, neuropsychická onemocnění, bipolární poruchy, schizofrenie.

4 – A jiné neznámé neurastenické choroby.

5 – Dále vyléčím HIV, AIDS.

6 – Také léčím různé stupně pokročilosti: autoimunitní nemoci, autoimunitní revmatoidní artritida, artrózy, fibromyalgie, fibromyozitidy, burzitidy, lupus (únavový syndrom).

7 – Infekční parazitární nákazy MERS, SARS, EBV, CMG, EBOLA.

8 – Malarické nákazy, imunitní poruchy, alergie pylové, celiakie.

9 – Karcinogenní chemické zátěže těžkými kovy, patogenní toxické vrozené zátěže.

10 – Provádím celkovou detoxikaci, odkyselení.

11 – Acidobazické testy intolerance potravin a bylin, doplňků zdravé výživy, chemických léků, kosmetiky.

12 – Poradenství k sestavení individuálních receptur dle diagnostiky, k užívání bylinné směsi, extraktů, tinktur, mastí, olejů, výluhů.

13 – Věnuji se gemmoterapii, oligoterapii, fytoterapii, apiterapii (medové substance).

14 – Diagnostikují různé stupně nemocí, jak začínající tak i probíhající, podle biotransferu informačního biopole člověka. Tuto zvláštní schopnost má jen pár jedinců na světě.

15 – Používám z bio rezonančních možností Plazmový generátor RPZ-14. Umožňuje mi provádět léčebnou neinvazivní bezbolestnou metodu k cílené likvidaci patogenních mikroorganismů v člověku.

 

Z diagnostiky jednotlivce a jeho energetické nerovnováhy určím druh nemoci, stupně potřebných substančních bylin a extraktů k léčbě a přeladím organismus do homeostáze (rovnovážný stav). Zastavím inflamační stárnutí (záněty v celém organismu).

 

Některé příklady z praxe

  • Běžné virusové infekce jsou potlačovány bez použití antibiotik. Účinek je zřejmý i u baktérií, které si už vůči antibiotikům vytvořily rezistenci (odolnost).
  • Klient přišel s diagnózou rakovina oka, kde byla naplánován resekce (chirurgické odstranění části nebo celého) oka. Vyšetření na Diacom-u poukázalo na přítomnost škrkavky v oku. Následné frekvenční ošetření zlikvidovalo Škrkavy a operace byla zastavena.
  • Klientka přišla s tím, že má 9 polypů ve střevech a naplánovali ji resekci tlustého střeva. Po několika frekvenčních ošetřeních polypy zmizely.
  • Klient přišel s jaterními problémy. Přes veškerou klasickou léčbu se mu výsledky stále zhoršovaly. Podstoupil frekvenční terapii, vysadil chemické léky a jaterní testy se daly velmi rychle do pořádku.
  • Klient se dal v zaměstnání naočkovat proti chřipce. Nikdy předtím neměl problémy s dýchacími cestami. Ty mu začaly až po očkování. Podle jeho vyjádření je 5 roku na antibiotické léčbě bez účinného vyléčení se. Po několika frekvenčních ošetřeních se začal jeho stav rapidně zlepšovat.
  • Klientce při vyšetření nacházím bakterii Zlatý stafylokok čili Staphylococcus aureus. Při první návštěvě neustále vykašlávala hleny, má revmaticky poškozené klouby na rukou, hnisající ránu na noze. Má diagnózu silná astma a nevratné poškození průdušek. Podle vyjádření její lékařky ji při této diagnóze už nic nepomůže. Navzdory tomu podstupuje frekvenční ošetření a při následující kontrole si pochvaluje, jak se ji ty potíže zmírňují. Po několika ošetřeních má změněnu diagnózu na lehkou formu astmatu. Dále pokračuje v léčbě.
  • Čtyřleté dítě 3 x hospitalizované v nemocnici s afty, vysokými teplotami a vyrážkami. Když se během rozhovoru u lékaře rodiče vyjádřili, že dítě v poslední době snědlo grapefruit, tak se to připsalo alergické reakci na subtropické ovoce. Po čas diagnostiky byl u dítěte zjištěn přítomný Zlatý stafylokok. Po frekvenční terapii už dítě uvedené problémy nemělo.

 

Toto jsou jen některé z mnoha příkladů léčby alternativními metodami.

Informační leták od léčitele Vlastimila Rajta

(z 21.11.2015)

Bylinné směsi:

sestavil jsem řadu léčivých bylinných směsí a zjistil l jsem, že působení směsí ze 7 složek (bylin) je neúčinné. Krom toho jsem zjistil, že každé má směs musí mít určitý nosič (bylinu), podle toho, k čemu má sloužit. Byliny prochází zvláštní úpravou (drcení) a proto se jejich účinek znásobí (vyvine se elektropole aj. síly). Poměry složek mnou zjištěné jsou naprosto zásadní.

Tinktury:

kromě čajových směsí připravuji i tinktury.

Z praxe:

Mé čaje v Mnichově vyléčily 80 pacientů z posledního stadia leukemie. Tyto čaje testoval doktor Hofman Wein a potvrdil, že právě ony vyléčily uvedené pacienty. Zjistil i mechanismus jejich působení.

Nemoci:

S čaji, které nabízím i vám, jsem vyléčil lidi z: všech typů Diabetes, všech druhů Onkologických onemocnění, Alzheimera, Parkinsona, Alergií, nemocí Imunitního systému (autoimunita aj.), Kardiovaskulárních nemocí, Crohnovy n., Bolestí různých, Psychických (schizofrenie aj.), problémů Pohybového aparátu, Infekčních a Parazitárních n.. Dále jsem u mnoha lidí pomocí Detoxikace a Regenerace obnovil jejich zdraví.

- Neurodegenerativní onemocnění: Alzheimer a Parkinson. Projevy jsou zpočátku málo nápadné jako poruchy řeči, častější pády (na zem), noční nespavost, výkřiky a hlučení v noci proto, že člověk má živé sny. Později se objeví třes, degenerace mozku, ztráta paměti. Po nasazení čaje zmizely třes aj. do 14 dnů a dokonce v jednom případě do týdne. Výrazně se zlepšily motorické i senzorické funkce a vrátila se paměť. Zmizela zmatenost, dezorientace, nastalo obnovení miliard nervových buněk v mozku. Alzheimer zmizel bez použití klasických medikamentů.

- Degenerativní Artritidy a Revmatoidní Artrózy a Ztuhlost pohybového aparátu, Projevy neuropatii, paraplegii, mravenčení byla odstraněna u jednotlivých pacientů v rozmezí 1 týdne až 3 týdnů. Zmizely také bolesti, otoky a záněty. Lidé už nepotřebovali další tabletky apod.

Kostní:

nemoci, kostižer, rakovina kostí.

Prevence:

bylo zjištěno, že obyvatelé velkoměst mají nejvíce zátěží. Mé čaje jsou velkou pomocí a poslední naději k návratu ke zdraví.

- Nebezpečná parazitární onemocnění jsou např. Mononukleóza, Limská borelióza, Encefalitida, Zánět mozku, Skvrnivka. Mnoho lidí má chlamydie aj. přenášené mikroorganismy sexuálním stykem a i tyto nemocí jsem vyléčil a léčím (od chlamydií, borelií). Tyto problémy jsou jedny z nejrozšířenějších a souvisí i s neplodností.

- Psoriáza (lupenka), dermatitidy (atopický ekzémy), astmatické problémy (CHOPN chronická obstrukční pneumokonióza, rozedma plic, zaprášení plic) a alergie všeho druhu.

Přístroje:

Nejefektivněji mé směsi působí v kombinaci s bio rezonančními přístroji a to konkrétně s Imago senzitiv 530 anebo s Plazmovým generátorem RPZ 14.

Mé bylinné čaje dnes již pijí lidé po celém světě.

Mikrobiální ložiska:

Čaji léčím nebezpečná a zákeřná mikrobiální ložiska, která jsou skrytá a nedostupná (např. v mozkových gangliích čili nervových buňkách). Ložiska se plíživě šíří do celého těla a nakonec v nich ukrytí mikrobi zaútočí na člověka, přeprogramují dosud jemu prospěšné mikroorganismy. Dojde témě k vyřazení imunitního systému a objevují se rakoviny a tělo spěje k zániku. Mé speciální čaje tomu předejdou a spustí sebe ozdravný proces.

Buněčná úroveň:

Detoxikace probíhá ve fázích, které se musí dodržet. Jde o cílené mezibuněčné čištění prostorů od těžkých kovů, chemických rozpouštědel a od patogenních látek.

Pak následuje vnitrobuněčné čištění. Výsledkem je správná činnost DNA. Používám k tomu bylinné čaje Radionukleolity.  Dojde k chelaci (odstranění) těžkých kovů.

Mimo uvedené likviduji čaji volné radikály v nitru buněk i okolo nich. Tak působí biogenní stimulátory, které jsou obsaženy např. v plodech borůvek, šípků, rakytníku ad. Zvláště pak i ve výhoncích borovic, jedlí, smrků…

Radioprotektivní:

působení substancí bylin ve směsích likvidují radioaktivní záření. Tzn., že okolní nebezpečné prostředí nás neohrozí, když pijeme čaje z listí a plodů borůvek, z výhonků jehličnanů ad. Tyto čaje udržují vysokou hladinu homeostáze a nedovolují pokles alostáze (ohrožené životně důležité funkce). Jejich působení je zajímavé hlavně, jak reagují na adaptabilní zátěže. A my víme, že eliminují stresory.

Hepatoprotektivní:

působení mých bylinných substancí ochraňuje játra před chemickými látkami v lécích, v potravinách, kosmetice a těch, které na nás dopadají z vnějšího prostředí jako smog aj.

Acidobazická rovnováha:

důraz kladu na odkyselení těla (pH). Otto Wartburg, dvojnásobný nositel Nobelovy ceny za výzkum kyselin v těle zdůraznil, že v zásaditém prostředí nemůže rakovinné bujení přežít. Naopak v kyselém prostředí se rakovina rychle rozvíjí. A proto užívejte mé čaji i preventivně. Právě k udržení správné acidobazické rovnováhy jsem je vyvinul a sestavil. Takto se zbavíte nejzávažnějších nemocí. Čaje současně dodají antioxidanty, stopové prvky, minerálie a potřebné biogenní látky.

Inflamační:

zastavují inflamační stárnutí (degenerace orgánů vedoucích k nevyléčitelným nemocím a neodvratné smrti). Existují bylinné směsné čaje, které nedovolí, aby nastal infarkt nebo mrtvice (tromby, sraženiny) a také čaje na ředění krve, proti sraženinám i proti hypertenzi (vysokému krevnímu tlaku).

Rozličné:

Při pravidelném pití mých čajů došlo k zlepšení ostrosti vidění! Lidé odložili brýle.

HPA:

Mé čaje také normalizují osu HPA. Vyléčí se např. poruchy štítné žlázy, mizí nervová onemocnění, psychické poruchy, obnovují se procesy normálního spánku, obnoví se funkce imunitního systému. Nenastává vyčerpanost organismu. On stále může čerpat z bio-rezervoáru nekonečnou energii, mizí únavy, zesiluje sluch, bystří se mysl a vrací paměť. Dále byly vypozorovány silné afrodiziakální účinky. Čaje odstraní neplodnost u mužů i žen.

Čaje určené pro vrcholové sportovce (cyklisty, boxery, kulturisty, gymnasty atd.) provokují svaly a zvláštním mechanismem na ně působí, zvětšují svalovou hmotu, zvedají hodnoty vytrvalosti (např. pro maratonce), mají mnohá pozitiva.

Pohlavní nemoci:

Pohlavně infekční nemoci jako kapavka, syfilis aj. byly za asi 3 měsíce vyléčeny.

 

Web; s více informacemi https://lecitel-terapeut-rajt-vlastimil.webnode.cz/

Vyhledávač; zadejte do vyhledávače: Rajt Vlastimil