Viry a mikroskop pro vidění virů

05.11.2015 23:06

V Rifeho mikroskopu byly „barveny“ viry světlem. Pak byly tříděné podle emitovaných barev. Světlo bylo polarizováno hranoly a viry ozařovány monochromatickými paprsky. To umožnilo vidět pohyblivé organismy na pozadí nehybné tkáně při 5000 násobném zvětšení.