Adaptogeny jsou pozoruhodné přírodniny

16.04.2015 22:25

 (Žen šen)

 

Adaptogeny mají chemoprotektivní (před vlivy chemoterapie) a radioprotektivní účinky.

Oproti běžným rostlinám působí obousměrně. Ostatní byliny (téměř všechny), které neřadíme k adaptogenům, působí jenom jednosměrně. Adaptogeny jsou nejedovaté, bezpečné už i podle 1000 let „staré“ Jóga sútry i Rádža jógy (Královské). V této indické filosofii jde o ovládání mysli.

 

Nejznámějším adaptogenem je žen-šen pravý. Adaptogeny posilují dobrý celkový zdravotní stav. Dávají dobrý pocit ze svého zdraví a pohodu, čímž pozitivně působí na celkový stav těla i mysli. Dokážou zvrátit akutní i chronické onemocnění pozitivním směrem. Adaptogeny ovlivňuji mysl i tělo chemicky. Jsou schopné regulovat a vyvažovat komplikované spoje mezi mozkem, nervovou a endokrinní soustavou. A jmenované harmonizuji i s imunitním systémem. Tím zároveň ovlivňují Osu těla HPA, regulují a vyvažují emocionální a fyzické zdraví.

Adaptogeny zachovají funkční játra, podporují proměny glukózy a celého metabolismu, odstraňují toxické látky. Pro své vlastnosti jsou přímo předurčeny pro léčbu cukrovky (diabetu).

 

Tím, že adaptogeny omezují dopad faktorů fyziologického stárnutí – oxidace a stresu, mají schopnost omezovat biologické stárnutí. Dále mohou omezovat opotřebení těla, vyvažovat anabolickou a katabolickou (konstruktivní a destruktivní fázi metabolismu) aktivitu, omezovat tvorbu zánětů a volných radikálů.

Adaptogeny fungují jako modulátory našich reakcí na stres (fyzický, enviromentální, emocionální zátěž) a pomáhají nám regulovat činnost vzájemně provázaného organizačního celku, neuroendokrinního a imunitního systému.

 

Ruští vědci v roce 1984 publikovali přes 1500 fytochemických farmakologických a klinických studií o adaptogenních rostlinách. Adaptogeny působí na celé lidské tělo nesmírně širokou škálou účinků. Dokonce odstraňují vedlejší účinky klasických léčiv. Nahrazují moderní léčiva včetně antibiotik, nahrazují i léky proti úzkostem (anxiolytika), antidepresiva, hypoglykemika (prostředky snižující hladiny cukru v krvi). Všechny adaptogeny působí proti stresu, neboť mají stabilizační účinek na neuroendokrinní soustavu, také na osu HPA. Všechny adaptogeny pomáhají modulovat a posilovat imunitní systém. Všechny adaptogeny zajišťují živiny s antioxidačními vlastnostmi. Adaptogeny produkují fytochemikálie bojující s tumorem, ochraňují zdravé buňky před radiačním poškozením.

Tělo je vystaveno mnoha zdrojům ionizačního záření, včetně slunečního záření, ohrožují ho též rentgenové paprsky, radioterapie a úniky záření z jaderných elektráren. K radioprotektivním vlastnostem adaptogenů patří i schopnost chránit DNA před nejrůznějšími nebezpečnými mutagenními formami záření. Volné radikály jsou příčinou oxidačního poškozování DNA a mohou vyvolávat mutace, jež po nějaké době mohou zavinit rozvoj rakoviny. Některé adaptogeny ochraňují buňky srdce a jater před oxidačním a chemickým poškozováním, jež má na svědomí chemoterapeutická léčba rakoviny. Chemopreventivní vliv adaptogenů se rovněž vztahuje k ochraně před maligními nádory, vyvolanými chemikáliemi.