Na jakém principu pracují adaptogeny

19.04.2015 23:34

Píše a přemýšlí o tom nyní stále více lidí (milióny) po celém světě.

Adaptogen je netoxický, nevyvolává žádnou nespecifikovatelnou reakci a to bez ohledu na to, kterým směrem stresor vychýlil tělesné funkce z fyziologické normy, rovnováhy. Byly zahájeny výzkumy, prováděné specialisty, kteří kontrolují nynější veškerou bylinnou léčbu s ohledem na uvedené. Jsou mezi nimi i západní vědci, odborníci přes medicínu a ruští odborníci, kteří se snaží těmto principům porozumět.

 

Adaptogeny fungují jako modulátory našich nepřiměřených reakcí na stres (způsobující zátěže fyzické, enviromentální, emociální), pomáhají tělu, dokáží provázat organizační celek neuroendokrinního a imunitního systému, nutný k znovunastolení ztracené rovnováhy vysoce zatížených systémů. To se dosahuje za pomocí působení metabolických regulátorů např. skrze  Osu HPA (hypofýza-hypotalamus-nadledviny), která je v klidu do okamžiku, pokud nebezpečí nehrozí.

 

Adaptabilní rostliny podporují celou neuroendokrinní soustavu, zvláště funkci nadledvin, čímž působí proti nepříznivým účinkům stresových situací. Podporují v našich tělech schopnost adaptivní (přizpůsobivé) reakce, odbourávají a minimalizují nežádoucí dopady vlivu dlouhodobého destruktivního chronického stresu, udržují homeostázi, zabraňují přetížení alostatického vlivu. Vyvolávají v těle změny skrze stimulaci a vyvažování funkcí několika tělesných soustav včetně neuroendokrinního a imunitního systému. Mají amfoterický účinek a mohou redukovat hyperaktivitu i hypoaktivitu centrální nervové soustavy, imunitního sytému, metabolismu cukrů, mitochondriální funkce a osu HPA: hypotalamus – hypofýza – nadledviny.