Měření účinnosti rostlin

19.04.2015 23:14

  1. Elektroherbalismus

Výzkumy ukázaly průkazné výsledky. Postupovalo se tak, že se postupně vynechávaly z mnohatisícové složkové směsi jednotlivé byliny. Zjistilo se, že žádná z bylin nebyla tak důležitá, aby se nemohla vynechat, až na pár bylin, jejichž posloupnost je určující pro poslední násobek dvousměrných bylin přebírajících energetiku z jednosměrných fyto-složek (poté nezáleží už na synergii neboli násobku). Zkrátka existují v tomto ještě ne dostatečně probádaném systému jakési bylinné katalyzátory – tzv. zesilovače. Odborníci došli k poznatku, že nakonec ve směsi zbylo jen 200 bylin, ale skořice v ní musela zůstat, bez ní by recept nefungoval. Problém ovšem je, že skořice nemá žádné zjistitelné hepatoprotektivní účinky. Jak je to možné, kladli si otázku! Nemáme zatím k dispozici techniku, která by dokázala měřit elektromagnetické pole mikroorganismů a srovnávat ho s eventuálním polem rostlin. Zatím se vše odehrává pouze v myslích bylinářů. Rozhoduje jejich intuice, senzitivita (biotransfer: jak již zmíněno, je to zvláštní nadprůměrná lidská schopnost v určování energo-biopole plazmy). Tudíž u této metody nelze byliny testovat za pomocí Elektroherbalismu. Ale mohutné fyto-farmaceutické společnosti a gigantičtí výrobci potravinářských produktů, doplňků zdravé výživy atd., by chtěli podpořit propagaci svých preparátů tímto testem, což je absurdní.

 

  1. EAV

Ale existuje možnost jak validně a odborně přece jen získat ony kýžené výsledky.

Vibrace a interakce rostlin mohou být srovnávány s mikrobiální zátěží organismů například pomocí Vollova přístroje (EAV), který sestavil Ing Werner a který je velkým přínosem k celistvému pojetí v léčení. Výsledky léčebných aplikací elektromagnetických vibrací rostlin jsou zajímavé a budou jistě hudbou 3. tisíciletí, kdy se budou využívat rostliny dnes ještě neznámé, které čekají na své nalezení. A to bude velký průlom a odhalení působení přírodních a vesmírných sil, které máme na planetě Zemi pro užitek člověka.