Lidská buňka

06.11.2015 23:30

Jednoduchý a srozumitelný popis k obrázku. Body odpovídají číslům v obrázku.

 

1. Základní cytoplazma

je tvořena bílkovinami, sacharidy, lipidy a anorganickými látkami. Cytoplazma je polotekutá hmota, která obsahuje ostatní buněčné součásti. Kde bílkovina je látka, která obsahuje 20 aminokyselin. Proto ji nazýváme makromolekula. Sacharidy (cukry) jsou zdroj energie i rychlému použití i k ukládání do zásoby. Lipidy neboli tuky jsou jak zdroj energie, který slouží k ukládání do zásoby, tak se také podílí na stavbě struktur. Anorganické látky (soli) jsou ve vodném roztoku v buňkách. Buňky obsahují 60 až 70 procent vody.

 

2. Mitochondrie mají tvar zrníčka, tyčinky nebo vlákna. Získávají a uvolňují energii pro činnost buněk biologickou oxidací.

 

3. Zrnité endoplazmatické retikulum slouží k syntetizaci proteinů a poté k vyloučení ven z buňky.

 

4. Hladké endoplazmatické retikulum zajišťuje transport látek uvnitř buňky. Má na starosti metabolismus uvnitř buňky: jde o metabolismus lipidů, steroidů a glykogenů.  Dále detoxikuje škodliviny a udržuje čistotu v buňce.

 

5. Centrozom je částice, která se objevuje v buňce jen v čase dělení buňky.

 

6. Jádro se nachází uvnitř buněk, mají ho všechny typy buněk (epitelové, pojivové, svalové a nervové). Od cytoplazmy je odděleno jadernou membránou, která obsahuje póry pro komunikací vnitřního prostředí jádra s útvary v cytoplazmě buňky. Hmota jádra sestává z DNK a RNK. Desoxiribonukleová kyselina je tvořena dvěma polynukleotidovými řetězci prostorově umístěny do šroubovice, Ribonukleová kyselina má jeden polypeptidovou spirálu. RNK přenáší informace z jádra buňky do plazmy. Většina RNA se nachází v cytoplazmě. DNK je celá v jádru.

 

7. Jadérko uvnitř buněčného jádra má význam při tvorbě RNK a při syntéze bílkovin.

 

8. Obal jádra odděluje vnitřní prostředí jádra a cytoplazmu v buňce od sebe.

 

9. Golgiho aparát má v cytoplazmě několik funkcí. Tvoření některých sekretů, tvorbu lysozomu (součást enzymatické činnosti), hromadění lipidů.

 

10. Desmozomy jsou útvary, které k sobě spojují pevně vzájemně buňky.

 

11. Cytoplazmatická membrána je povrch buňky, který ji chrání i zároveň slouží k výměně a transportu látek mezi buňkou a prostředím.

 

12. Buněčné inkluze jsou různé útvary, které vznikly v buňce anebo se do ní dostaly z vnějšku.

 

13. Cytolysozómy odbourávají poškozené části vlastní buňky.

 

14. Fagolysozómy odbourávají částice, které vniknou z okolí fagocytózou (prolnou) do buňky, hlídají aby se stav buňky nepoškodil.

 

Lysozomy jsou dva druhy: Cytolysozómy a Fagolysozómy.