Bakterie

05.11.2015 01:42

Mikrob je označení pro jakýkoli ze stovek tisíc mikroskopických organismů na Zemi.

Nejpočetnější jsou bakterie, jsou strukturálně nejjednodušší, nemají buněčná jádra, nacházená v jiných mikrobech. Většina se rozmnožuje dělením.